TƯỚI NHỎ GIỌT CHO DƯA LƯỚI

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt:

Ưu điểm:

– Nhà màng có tác dụng bảo vệ cây trồng trước những ảnh hưởng xấu của thời tiết. Ngăn ngừa sâu bệnh cho cây.

– Trồng bịch sẽ giúp chủ động trong việc xử lý đất giữa các vụ trồng. Tiết kiệm phân bón, ngăn ngừa cỏ dại.

Nhược điểm:

– Do trong nhà màng không có nước mưa tự nhiên lên việc cung cấp nước cho cây là hoàn toàn do con người.

– Bịch cây với thể tích nhỏ không thể tích trữ được lượng nước lớn lên cây cần được tưới nhiều lần trong ngày.

Khắc phục:

– Hệ thống tưới nhỏ giọt là lựa chọn hàng đầu để tưới cho dưa trồng bịch.

– Nước được đưa tới tận gốc cây, không vương vãi ra nền nhà màng giúp tiết kiệm nước.