Dây nhỏ giọt streamline (không bù áp) đường kính 16mm; 12mm