Dây nhỏ giọt quấn quanh gốc Microdrip 2l/h, 0.3m (không bù áp)